Spring naar content

Brief: AO De Sociale Staat van Nederland 2019

28 februari 2020

Valente stuurde samen met de Nederlandse ggz een brief naar de vaste Kamercommissie voor het AO over de Sociale Staat van Nederland. Hier stond de kabinetsreactie op de zeer zorgelijke maatschappelijke trends geschetst in het SCP-rapport over ‘De sociale staat van Nederland 2019’ op de agenda. Het was een korte brief, met de dringende vraag: wat gaat het kabinet hier concreet aan doen?