Spring naar content

Brief: AO GGZ

23 januari 2020

In een brief aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer voor het AO met staatssecretaris Blokhuis over de ggz, vroeg Valente aandacht voor de persoonsgerichte aanpak van mensen met verward gedrag, de uitkomst van de Monitor Ambulantisering en de doordecentralisatie van beschermd wonen voor ggz-cliënten van 43 centrumgemeenten naar alle 355 gemeenten per 2021. De rode draad bij deze onderwerpen is onze zorg over het ontbreken van voldoende continuïteit van zorg, wonen en ondersteuning over de domeinen van gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het ministerie van Justitie en Veiligheid (forensische zorg).