Spring naar content

Brief: AO Governance in de zorg

Op 20 januari 2021 sprak de vaste Kamercommissie van VWS over een aantal onderwerpen betreffende de governance in de zorg. Op de agenda stonden drie onderwerpen waar Valente en de Nederlandse ggz aandacht voor wilden vragen. Dat betreft de kwaliteitsnormering beschermd wonen, de onafhankelijke cliëntondersteuning voor ggz- en opvangcliënten en het toezicht in de Wmo2015.