Spring naar content

Brief: AO Huiselijk Geweld

Op 20 januari publiceerde de GREVIO-commissie haar evaluatierapport over het Nederlands beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen. Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, onderdeel van Valente, gaf ter gelegenheid van het Algemeen Overleg gepland op 19 maart graag reactie. Het bespreken en uitwerken van de aanbevelingen van het rapport zien we als een proces van meerdere snelheden. We gaven in deze brief onze visie op de aanbevelingen van GREVIO die een langetermijnaanpak vragen en doen voorstellen voor enkele aanbevelingen die GREVIO als ‘urgent’ benoemde.