Spring naar content

Brief: AO Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Op 20 januari 2020 publiceerde de GREVIO-commissie haar evaluatierapport over het Nederlandse beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen en meisjes. Op 8 februari 2021 zou de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg Huiselijk geweld en Kindermishandeling de vervolgstappen bespreken. Ter gelegenheid hiervan herinnerden we graag aan onze eerdere brief van 12 maart 2020 waarin Valente, namens het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, aanbevelingen en een TOP 10 van bevindingen deelde.