Spring naar content

Brief: AO maatschappelijke opvang en ggz

Valente stuurde een brief naar de vaste Kamercommissie over een aantal onderwerpen op de agenda van het AO maatschappelijke opvang en ggz, die meer met elkaar te maken hebben dan op het eerste gezicht lijkt.

Bij Valente kijken we vanuit het perspectief van een inclusieve samenleving, waarbij iedereen op een gelijkwaardige manier als burger deelneemt aan de maatschappij. Burgerschap geeft toegang tot sociale grondrechten, zoals zorg, inkomen, onderdak en onderwijs en is daarmee van belang voor de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen.