Spring naar content

Brief: AO Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

30 januari 2020

Voor het AO van 5 februari 2020, stuurden Valente en GGZ Nederland (de Nederlandse GGZ) de vaste Kamercommissie voor BZK een brief. Hierin vroegen beide brancheverenigingen eens te meer aandacht voor het mensenrecht op behoorlijke huisvesting. Ook werd er in de brief een aantal concrete voorstellen gedaan, zoals het versnellen van het flexwoningenplan, afschaffen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties en investeren in de bewezen aanpak van Housing First en Weer Thuis.