Spring naar content

Brief: begrotingsbehandeling VWS op 26-10-2021

20 oktober 2021

Op 26 oktober 2021 behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van VWS. Valente maakt zich ernstig zorgen over de voortzetting van beleidsprogramma’s op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld, van de aanpak van dakloosheid en van de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis voor ggz cliënten. Deze programma’s lopen eind 2021 af zonder dat een structureel vervolg is geregeld. In een brief leverde Valente input en vragen aan voor de begrotingsbehandeling.