Spring naar content

Brief: behandeling begroting VWS

In de week van 2 november 2020 werd de begroting van het ministerie van VWS behandeld. Valente gaf de Kamercommissie middels een brief een aantal aandachtspunten mee voor dat debat. Deze punten betreffen de aanpak van huiselijk geweld, de aanpak van dakloosheid en de inzet van de Taskforce Wonen en Zorg voor beschermd wonen.