Spring naar content

Brief: commissiedebat ggz en opvang

29 oktober 2021

Op 9 november 2021 spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over de ggz, maatschappelijke opvang en suïcide preventie. Er is een aantal onderwerpen waar Valente aandacht voor wil vragen. Dat betreft de aanpak van dakloosheid, de doordecentralisatie van beschermd wonen voor ggz-cliënten in de Wmo en het ontbreken van een landelijk kwaliteitskader voor woonzorg in de Wlz voor ggz cliënten.