Spring naar content

Brief commissiedebat ggz, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, 11 mei 2022

Vereniging Valente schreef een brief aan de Tweede Kamer voor het debat over ggz, beschermd wonen en opvang met als inzet om regionale samenwerking van gemeenten voor beschermd wonen structureel te regelen en om aandacht te vragen voor de nadelen van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel voor de toegang van cliënten tot beschermd wonen en voor de toename van administratieve lasten voor aanbieders.