Spring naar content

Brief Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting op 30 juni 2022

Valente, MIND, Divosa, de Nederlandse ggz en Sociaal Werk Nederland schreven samen een brief aan de Tweede Kamer voor het debat over volkshuisvesting en het programma ‘Een Thuis voor iedereen’. De organisaties doen een oproep om samenhang in de kabinetsplannen aan te brengen, als het gaat om volkshuisvesting, bestaanszekerheid, ambulantisering van en uitstroom uit ggz en opvang, leefbaarheid van wijken en de aanpak van dakloosheid.