Spring naar content

Brief: debat Armoede en Schulden

De Landelijke ArmoedeCoalitie, waar Valente deel van uitmaakt, vraagt aandacht voor het versterken van de bestaanszekerheid. Vrijdag 30 juni presenteerde de Commissie Sociaal Minimum het eerste deel van haar rapport ‘Een zeker bestaan’. Dit deel gaat over de hoogte van het sociaal minimum. Het rapport bevestigt op pijnlijke wijze de situatie waar steeds meer Nederlanders in terecht zijn gekomen en waar wij al enige tijd aandacht voor vragen. De Landelijke Armoedecoalitie onderschrijft het belang van dit rapport. Het is een duidelijke erkenning van het probleem; het bevat een heldere analyse en doet een belangrijke aanbeveling om het sociaal minimum te enten op realistische uitgaven. De commissie geeft aan: dringende actie is nodig, de tijd van pleisters plakken is voorbij.

Ook brengen we nog enkele punten uit de voortgangsrapportage van de ‘Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden’ onder de aandacht:
Een integrale aanpak van armoede is nodig onder andere in relatie tot medische kosten en we vragen aandacht voor mensen in een lopende schuldenregeling. Het debat wordt op 5 juli 2023 gehouden.