Spring naar content

Brief: debat zorgfraude

Valente heeft zorgen over de gevolgen van zorgfraude en over het gebrek aan kader en toezicht om zorgfraude te bestrijden. In deze brief aan de Tweede kamer pleiten we voor een aanpak die zowel de Wet langdurige zorg (Wlz) als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestrijkt.