Spring naar content

Brief: oproep Valente en VNG begrotingsbehandeling VWS

29 september 2021

Voor de begrotingsbehandeling VWS eind oktober 2021, roepen Valente en de VNG op om de voortzetting van de Brede Aanpak Dakloosheid in 2022 zeker te stellen en daar incidenteel 150 miljoen euro voor te bestemmen, zoals in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen is opgenomen. We vragen zo nadrukkelijk om deze tijdelijke voorziening, omdat eind 2021 de programma’s om dakloosheid te bestrijden aflopen en er nog geen nieuw kabinet is om de impuls uit 2020 en 2021 om te zetten in structureel beleid.