Spring naar content

Brief: publicatie GREVIO-rapport

Begin januari kreeg het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, onderdeel van Valente, bericht van de Raad van Europa dat 20 januari 2020 het GREVIO-rapport zou worden uitgebracht. Dit was een belangrijk moment omdat hierin vanuit internationale verplichtingen handvatten worden gegeven tot verbetering van ons beleid op het gebied van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
We verzochten middels een brief de Tweede Kamer aandacht aan de uitkomsten in dit rapport te besteden.