Spring naar content

Brief: reactie contouren inkoopkader 2022 GGZ Wlz

Voor het jaar 2022 komt er een voor de GGZ-sector specifieke aanvulling op het inkoopkader voor de Wlz. Dit juichen we toe en we zien mooie perspectieven, waar we het in het vooroverleg ook over eens waren, zoals:

  • Het werken met een bestuurlijke (meerjaren)agenda;
  • Strategisch partnerschap en meerjarenperspectief, ook op regionaal niveau;
  • De totstandkoming van een kwaliteitskader gebaseerd op leren en ontwikkelen;
  • De GGZ niet geïsoleerd beschouwen, maar onderkennen van de overlappen met onder meer de
    GHZ.

Dat neemt niet weg dat we met een kritische blik kijken naar het voorstel voor de specifieke uitwerking voor het jaar 2022.