Spring naar content

Brief: reactie internetconsultatie Discussienota ‘Zorglandschap ggz’

30 juni 2021

Valente reageerde op de discussienota ‘Zorglandschap ggz’, waarin uiteenlopende bouwstenen voor de toekomstige inrichting van de ggz zijn opgenomen. We zien deze nota als dé kans om te komen tot een toekomstgerichte integrale – en daarmee domeinoverstijgende – visie op gezondheid. We zien in de discussienota op diverse plekken goede ingrediënten hiervoor. Deze integrale visie gaat wat ons betreft over de maatschappelijke beweging naar een inclusieve samenleving.

Eerder in het proces zijn we via het Hoofdlijnenakkoord ggz betrokken geweest bij dit traject. Ook zijn leden op persoonlijke titel uitgenodigd om mee te denken. We zijn blij een deel van onze input in de Discussienota terug te zien.