Spring naar content

Brief: reactie internetconsultatie Participatiewet in Balans

In juni 2023 reageerde Valente op de internetconsultatie ‘Participatiewet in Balans’.

Wij onderschrijven het uitgangspunt van dit wetsvoorstel om de menselijke maat en vertrouwen weer centraal te stellen. Wel hebben we nog een aantal aanbevelingen rondom o.a. bestaanszekerheid voor jongmeerderjarige van 18 tot 21 jaar, vrijlaten van giften, startdatum uitkering en het structurele vereenvoudiging regelingen.

Contact hierover?

Marthe Riemeijer

beleidsadviseur

marthe.riemeijer@valente.nl

06 26312755

Thema’s

armoede en schulden

Meer informatieover Marthe Riemeijer