Spring naar content

Brief: reactie internetconsultatie Participatiewet in Balans

29 juni 2023

In juni 2023 reageerde Valente op de internetconsultatie ‘Participatiewet in Balans’.

Wij onderschrijven het uitgangspunt van dit wetsvoorstel om de menselijke maat en vertrouwen weer centraal te stellen. Wel hebben we nog een aantal aanbevelingen rondom o.a. bestaanszekerheid voor jongmeerderjarige van 18 tot 21 jaar, vrijlaten van giften, startdatum uitkering en het structurele vereenvoudiging regelingen.