Spring naar content

Brief: reactie internetconsultatie wet BRP

27 januari 2020

De organisaties die lid zijn van Valente (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen voor ggz-cliënten) hebben veelvuldig te maken met mensen die niet in de BRP staan ingeschreven. Het gaat bijvoorbeeld om vrouwen en kinderen die van huis vluchten naar een ander deel van het land voor hun veiligheid. Het gaat ook om mensen die na het verlaten van jeugdzorg, detentie, een ggz-kliniek of algemeen ziekenhuis, niet over woonruimte beschikken en zich daardoor niet gemakkelijk bij een gemeente kunnen inschrijven.

Op 19 december 2019 bood het ministerie van BZK de voorgenomen wijziging van de Wet basisregistratie personen ter consultatie aan. Valente maakte van de gelegenheid gebruik om in te gaan op de verplichting voor gemeenten tot ambtshalve opneming van een briefadres van een in Nederland verblijvende persoon indien het woonadres ontbreekt en geen aangifte wordt gedaan van een briefadres door de betrokkene.