Spring naar content

Brief: reactie internetconsultatie Zorg voor de toekomst

In de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ staat de vraag centraal hoe we de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg kunnen waarborgen, gelet op de uitdagingen die de komende periode op ons afkomen.
Valente biedt – vanuit haar expertrol voor kwetsbare burgers in het sociaal domein – graag een bijdrage aan dit vraagstuk. Eerder in het proces hebben we daarom input geleverd via de Zienswijze Valente, een deel van die input zagen we terug in de discussienota. In de reactie op de internetconsultatie ging Valente in op verschillende onderwerpen en vragen, zoals organisatieknelpunten, preventie; de blik verbreden van zorg naar het sociale domein en het belang van aandacht voor specifieke groepen mensen in een kwetsbare positie.