Spring naar content

Brief: rondetafelgesprek RRF

In een brief aan de vaste Kamercommissie Financiën t.b.v. het Rondetafelgesprek over de European Recovery and Resilience Facility (RRF), vroeg Valente de aandacht voor de mogelijkheden die het RRF biedt voor kwetsbare groepen. Het RRF heeft tot doel de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie te boven te komen. Die gevolgen treffen zeker ook mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals dakloze mensen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en volwassenen en kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. Valente pleit ervoor om een deel van het RRF in te zetten voor een duurzame aanpak van woningnood en dakloosheid en voor mogelijkheden om kwetsbare mensen te begeleiden naar betaald werk.