Spring naar content

Brief Valente t.b.v. begrotingsbehandeling VWS 2024

11 januari 2024

Op 24 januari 2024 bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van VWS voor 2024. Namens de leden van Valente brengen we daarvoor in een brief enkele punten onder de aandacht. Dat betreft achtereenvolgens:

> de indexatie achterstand van centrumgemeenten voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang,

> het gebrek aan informatie over de decentralisatieuitkering ‘Brede aanpak dakloosheid’,

> de noodzaak om te investeren in langdurige geestelijke gezondheidszorg,

> het verkennen van ‘Wonen Eerst’ in de bestedingsdoelstelling van het Europees Sociaal Fonds en

> de initiatieven van de staatssecretaris van VWS voor het ‘European Platform on Combatting Homelessness’.

Contact hierover?