Spring naar content

Brief: commissiedebat langdurige zorg

Valente schreef een brief voor het commissiedebat met minister Helder van Langdurige Zorg. Het debat is uitgesteld naar 21 april 2022. Valente vraagt aandacht voor het ontbreken van een landelijk kwaliteitskader voor de ggz in de Wlz, de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten en de noodzaak tot domein overstijgende samenwerking.