Spring naar content

Brief: Hoofdlijnendebat VWS

01 maart 2022

Op 8 maart 2022 voerde de Vaste Kamercommissie voor VWS een debat over de hoofdlijnen van beleid voor de komende kabinetsperiode. Valente zond een brief met aandachtspunten over de aanpak van huiselijk geweld, langdurige ggz, doordecentralisatie van beschermd wonen en de aanpak van dakloosheid.