Spring naar content

Brief: wetgevingsoverleg Wonen

05 november 2020

Op 9 november 2020 werd de begroting van het ministerie van Bzk/Wonen behandeld. Valente gaf de Kamercommissie middels een brief twee aandachtspunten mee voor dat debat. Deze punten betreffen de aanpak van de woningnood in relatie tot de totale verstopping van locaties voor opvang en beschermd wonen, en de inzet van de Taskforce Wonen en Zorg voor beschermd wonen.