Spring naar content

Brief: WGO Wonen en Ruimte (met Aedes en LdH)

Op 15 november 2021 is het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte. Met een gezamenlijke brief vragen Aedes, het Leger des Heils en Valente aandacht voor een aantal onderwerpen, te weten:

  1. De problematiek inzake het huisvesten van aandachtsgroepen
  2. Huisvesten naar draagkracht wijk, met goede zorg en begeleiding
  3. Opgave dakloosheid en het Europese platform