Spring naar content

Brief: WGO Wonen en Ruimte

Op 15 november 2021 is het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte. Met deze gezamenlijke brief vragen Aedes, het Leger des Heils en Valente aandacht voor een aantal onderwerpen:

  1. De problematiek inzake het huisvesten van aandachtsgroepen
  2. Huisvesten naar draagkracht wijk, met goede zorg en begeleiding
  3. Opgave dakloosheid en het Europese platform