Spring naar content

Consultatiefunctie zorgt voor betere palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn

30 juni 2023

Artikel van ZonMW over palliatieve zorg voor dak- en thuislozen.

Betere samenwerking tussen hulpverleners in de maatschappelijke opvang en palliatieve zorgprofessionals leidt tot betere zorg in de laatste levensfase van mensen die dak- of thuisloos zijn. Lees verder op de website van ZonMW