Spring naar content

Documenten Gendersensitief werken

In het kader van de Transformatieagenda vrouwenopvang heeft de werkgroep Gendersensitief werken onlangs drie producten opgeleverd: 

  • Een Handreiking, met een vijf punten richtlijn voor (vrouwen-)opvangorganisaties: met deze richtlijn kunnen leden nagaan waar zij staan op het gebied van gendersensitief werken en wat nog aandacht behoeft.
  • Het factsheet Gendersensitief werken bij de aanpak van huiselijk geweld.
  • De presentatie Versterken gendersensitief werken in de ketenaanpak van huiselijk geweld, mét korte filmpjes over gender en huiselijk geweld.

Voor meer informatie over de werkgroep Gendersensitief werken, kun je terecht bij kartrekker Judith Kuypers, directeur-bestuurder SMO Breda j.kuypers@smobreda.nl 

Of Essa Reijmers, essa.reijmers@valente.nl