Spring naar content

Draaiboek Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn

09 maart 2023

Dit draaiboek is bedoeld om professionals in de maatschappelijke opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn en professionals in de gezondheidszorg te helpen bij het opzetten van samenwerking bij palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn.