Spring naar content

Forensische best practices in BW/MO

08 maart 2023

De sector Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO) heeft te maken met een groeiend aantal forensische cliënten. Er is behoefte aan een overzicht van best practices, do’s en don’ts in het methodisch handelen bij deze doelgroep. De vraag die in dit onderzoek beantwoord wordt is: Welke best practices zijn er in de BW/MO-sector voor de begeleiding van en zorg aan forensische cliënten?

In het onderzoek ‘Forensische best practices in de BW/MO’ zijn bij verschillende instellingen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BW/MO) goede praktijken verzameld van het begeleiden van forensische cliënten. Het is voor instellingen belangrijk om de best practices binnen de sector te kennen en de eigen manier van werken hiermee te vergelijken.

Deze publicatie en het project dat hierin wordt beschreven is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Programma KFZ.

Download hier de eindrapportage van het project ‘Forensische best practices in BW/MO’

Er is ook een E-Book/klikbare PDF gemaakt.