Spring naar content

Hand-out supportgroepen plegers van huiselijk geweld: aanbevelingen voor de praktijk

31 oktober 2022

Arno van Dam en Janneke Aerts deden in 2022, in samenwerking met Moviera, Arosa en anderen, kwalitatief onderzoek naar de effecten en werkwijze van supportgroepen voor plegers van huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen die daaruit voortkomen zijn nu beschikbaar in een hand-out. De hand-out bevat adviezen voor de praktijk ten aanzien van de inzet van ervaringsdeskundige begeleiders en adviezen aan gemeenten. Het totale onderzoeksrapport wordt later gepubliceerd. Meer informatie: a.vandam@tilburguniversity.edu.

Naar aanleiding van dit onderzoek vond op dinsdag 27 september 2022 het webinar ‘Inzet van ervaringsdeskundige ex-plegers: wat werkt?’ plaats. De belangstelling was groot, vanwege een maximum aantal deelnemers kon helaas niet iedereen deelnemen. Het webinar met Q&A is hier terug te zien tot 31 december 2022.