Spring naar content

Handreiking: Informatie-uitwisseling forensische zorg

Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in de forensische zorg. Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld in de forensische zorgketen.

Deze handreiking is een gemeenschappelijk naslagwerk voor de organisaties die een rol hebben in de forensische zorgketen. Dit document is de basis voor organisaties om de eigen medewerkers specifiek te informeren. Daarnaast geeft de handreiking een overzicht om eventuele knelpunten in kaart te brengen en gericht aan oplossingen te werken.