Spring naar content

Handvat destigmatiserende communicatie in de wijk

19 oktober 2021

Uitbreiding van een beschermd wonen voorziening, een nieuw project of het huisvesten van cliënten in de wijk: het kan bij omwonenden een gevoel van onveiligheid oproepen dat zich vertaalt in weerstand. Huidige inwoners zitten vaak met vragen en soms vooroordelen, nieuwe bewoners ervaren soms een vorm van stigma en voelen zich daardoor gehinderd om echt te participeren. Zorgorganisaties maar ook gemeenten en bijvoorbeeld woningcorporaties zijn erbij gebaat om aan het begin van een traject goed met de wijk, bewoners en niet in de laatste plaats met elkaar te communiceren, om latere problemen te voorkomen.

Samen met leden en Samen Sterk zonder Stigma maakte Valente een handreiking. Deze handreiking geeft concrete handvatten en tips voor wat je als zorgorganisatie in verschillende fases kunt doen om bij te dragen aan een betere landing van cliënten in de wijk.