Spring naar content

Handvat: Van nimby naar wimby – vijf speerpunten voor een inclusieve wijk

Tijdens het online symposium ‘Van Nimby naar Wimby (welcome in my backyard); (be)grip in de buurt’, in januari 2022, stonden de voorwaarden voor het realiseren van een inclusieve wijk centraal. Als initiatiefnemers van het symposium hebben kennisplatform ZorgSaamWonen, adviesbureau Companen, Valente en zorgorganisatie Pameijer/+Vijf de visies van de aanwezige professionals en experts uit de zorg, overheid, corporaties en ontwikkelaars verzameld en samengevat in vijf speerpunten die alle partners op het netvlies houden bij het inclusiever maken van de wijk.