Spring naar content

Inbreng schriftelijk overleg Voorhang aanwijzing aan Nza m.b.t. Wlz-maatregelen coalitieakkoord

Op 9 mei vindt inbreng plaats van schriftelijke vragen over de aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit met betrekking tot de Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord. Namens brancheorganisaties vereniging Valente en de Nederlandse ggz vragen we aandacht voor de gevolgen van deze bezuiniging op de langdurige zorg.