Spring naar content

Inbreng verslag invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen 17 mei 2023

Op 17 mei 2023 komt in de Tweede Kamer de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel aan de orde.

Brancheorganisaties vereniging Valente en de Nederlandse ggz en cliëntenorganisatie MIND maken zich grote zorgen over de gevolgen voor cliënten en aanbieders. We geven in deze brief een aantal aandachtspunten mee aan de leden van de Tweede Kamer voor de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel.

Download hieronder de brief.