Spring naar content

Brief inbreng schriftelijk overleg Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Namens de KNMG (waaronder LHV, KAMG, Verenso, NVvP), de Nederlandse ggz, het NIP, de NVO, BPSW, Valente, Sociaal Werk Nederland, VGN en ActiZ maken wij ons ernstige zorgen over de impact van het wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige
problematiek sociaal domein (Wams) op de praktijk van zorgverleners, in het bijzonder op het beroepsgeheim en daarmee de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt. Wij vragen de Kamer dan ook onze inbreng mee te nemen bij de voorbereiding van het schriftelijke overleg.

Download de brief