Spring naar content

Inspiratiedocument Werken aan Participatie

In 2022 is de Werkgroep Participatie van Valente gestart met het handen en voeten geven van het speerpunt Participatie. Eén van de opbrengsten van de activiteiten van de Werkgroep is het inspiratiedocument Werken aan Participatie.

Het inspiratiedocument is opgesteld met en voor de organisaties die dagelijks in touw zijn met het ondersteunen van kwetsbare mensen. Er zijn immers zoveel mooie initiatieven in de praktijk zonder dat het breed bekend is.

Dit document is een eerste inventarisatie van deze mooie initiatieven in de brede sector ‘maatschappelijke zorg’. Ze kunnen een inspiratie zijn voor andere organisaties die (meer) werk willen maken van maatschappelijke participatie en werk voor hun cliënten. Hoe mooi is het om van elkaar te leren door bij elkaar in de keuken te kijken!

Ongetwijfeld zijn er meer goede interventies. Deze kunnen we jaarlijks toevoegen aan vervolgversies van het Inspiratiedocument. Het is dus een ‘levend document’. Heb je ook ervaring met een goede interventie: laat het ons weten! Of sluit je aan bij Werkgroep Participatie van Valente.

Contact hierover?

José Weststrate

beleidsadviseur

jose.weststrate@valente.nl

06 45473686

Thema’s

kwaliteit & onderzoek, participatie, landelijke onderzoeksagenda

Meer informatieover José Weststrate