Spring naar content

Kenniscentrum: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. CCV maakt veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar en biedt daarvoor kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt.

CCV werkt samen met andere veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland.