Spring naar content

Kennisinstituut: Movisie

Movisie is een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe, met als doel een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie te realiseren.

Ga naar het instituut: https://www.movisie.nl