Spring naar content

Kennisinstituut: Trimbos

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk kennisinstituut dat signaleert, onderzoekt en toepasbare interventies brengt voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar. Het Trimbos richt zich op vijf kernthema’s: mentale gezondheid & preventie, zorg & participatie en alcohol, drugs en tabak.

Ga naar het instituut: https://www.trimbos.nl