Spring naar content

Afscheidslezing Katinka Lünnemann: Verschillend perspectief, samen kijken

Katinka Lünnemann neemt afscheid als lector Effectieve jeugdbescherming aan de Hogeschool Utrecht. In haar afscheidslezing sprak zij over de noodzaak om partnergeweld en kindermishandeling in samenhang aan te pakken: ‘Deze twee vormen van mishandeling gaan vaak hand in hand. Partnergeweld gaat vaak vooraf aan kindermishandeling. Als het geweld in het gezin afneemt gaat het beter met de gezinsleden. Maar alleen als het geweld echt stopt, komt het welzijn overeen met de gezinnen onder de bevolking.’

Zij stelt dat de veiligheid van het kind altijd voorop staat, maar dat er meer aandacht nodig is voor de problemen waar ouders en opvoeders mee kampen in gezinnen met onveiligheid. Haar goed onderbouwde verhaal is een inspiratie voor ons werk en een ‘must read’, waarvan je het boekje als pdf kunt downloaden bijde Hogeschool Utrecht.