Spring naar content

Manifest ‘Opgave zorgvastgoed haalbaar houden’

De zorgbranches stuurden op 25 mei 2023 een noodkreet naar de Tweede kamer, vastgelegd in het manifest ‘Opgave zorgvastgoed haalbaar houden’ om de dreigende stop aan vastgoedinvesteringen tegen te gaan.

Aanleiding is de voorgenomen korting van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) met zo’n 8%. Een dergelijke korting past niet in tijd met sterk oplopende (bouw)kosten, waarin juist verduurzaming en vernieuwing hard nodig is.

De gezamenlijke zorgorganisaties pleiten voor een aanpak van de bekostiging langs vier lijnen:

  1. Compensatie voor de gestegen bouwprijzen.
  2. Inpassen van huursituaties in de bekostigingssystematiek, zodat samenwerking met beleggers en corporaties mogelijk blijft.
  3. Compensatie voor huisvesting voor mensen met een zwaardere zorgvraag.
  4. Toezegging van zorgkantoren dat kortingen op de bekostiging van zorgvastgoed structureel niet aan de orde zijn.

Contact hierover?

Hester Stokkel

senior beleidsadviseur

hester.stokkel@valente.nl

06 45012878

Thema’s

Wlz

Meer informatieover Hester Stokkel