Spring naar content

Methodiek: De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst levert een bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld én zet in op economische zelfstandigheid. De interventie slaat een brug tussen hulpverlening en re-integratie. Deelnemers starten in een groep van 8-10 deelneemsters en doorlopen een aantal groepsbijeenkomsten. Gedurende negen maanden krijgen deelnemers steun van een vrijwillige coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen. Vrouwen leren om weer in zichzelf te geloven en ontdekken hun ambities en mogelijkheden voor de toekomst.

De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak. Lees hier meer over De Nieuwe Toekomst bij Stichting 180.

Lees ook:

De Nieuwe Toekomst is erkend als ‘Goed onderbouwd’ door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en veiligheid en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Van 2018 t/m 2021 voerde Atria binnen het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk een 4-jarig onderzoek uit naar de effecten en werkzame mechanismen van De Nieuwe Toekomst. Hier vind je het rapport en de infographic.

Uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat investeren in De Nieuwe Toekomst loont: voor elke euro die de gemeente investeert in de uitvoering van het programma, levert dit de gemeente tot wel 1,78 euro op in maatschappelijke waarde.