Spring naar content

Kennisinstituut: Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen, met thema’s, zoals armoede, werk en inkomen, jeugd, participatie, polarisatie en verbinding, zorg, onderwijs, buurten, ondermijning, criminaliteit en veiligheid, seksueel en huiselijk geweld. Met onderzoek wil het instituut richting geven aan het beleid en uitvoering van haar opdrachtgevers. Onderzoeksresultaten worden actief en kosteloos beschikbaar gesteld aan de samenleving.

Ga naar het instituut: https://www.verwey-jonker.nl