Spring naar content

Onderzoeksprogramma: Schouders Eronder

Schouders Eronder is een landelijk programma waarin Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG samenwerken. Het programma ondersteunt professionals, organisaties en ketens binnen de schuldhulp. De onderlinge samenwerking draagt krachtig bij aan innovatieve schuldhulp in Nederland. Financieel wordt het programma mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW.

https://www.schouderseronder.nl