Spring naar content

Onderzoeksrapportage: Gaten in de landelijke registraties voor het beschermd en begeleid wonen

Landelijke registratie beschermd en begeleid wonen moet beter

Diana Roeg, programmaleider onderzoek bij Kwintes en Tranzo (Tilburg University) en haar collega, onderzoeker en adviseur Myrthe Bredenoort pleiten voor een uniforme manier om data te verzamelen over BW&B. Een juiste manier van onderzoek en registratie is van belang om de sector goed in kaart te brengen, passend beleid te maken en de beste zorg te bieden. Op dit moment ontbreekt het aan een betrouwbaar totaaloverzicht en daarmee ook aan belangrijke sturingsinfomatie over ambulantisering.

Contact hierover?

José Weststrate

beleidsadviseur

jose.weststrate@valente.nl

06 45473686

Thema’s

kwaliteit & onderzoek, participatie, landelijke onderzoeksagenda

Meer informatieover José Weststrate