Spring naar content

Overzicht dakloosheid in Europa 2023

Het rapport ‘8th Overview of Housing Exclusion in Europe 2023’ is op 5 september 2023 uitgebracht door FEANTSA.

Bekijk hier het rapport

De overzichten met cijfers over o.a. het aantal mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting (per land) vind je in Chapter 4: European Index of Housing Exclusion 2023

In de apendix vind je op pagina 120 een overzicht van het geschat aantal daklozen (per land) in Europa.

Contact hierover?

Ineke Baas

senior beleidsadviseur

ineke.baas@valente.nl

06 20756860

Thema’s

maatschappelijke opvang, wonen

Meer informatieover Ineke Baas